Maken van gespreksverslag - gebruikservaring

Jan 15, 2024

Vincent en ik voerden in het kader van een AI-adviesproject bij een middelgroot bedrijf gesprekken van elk circa één uur met een negental afdelingshoofden.

Daarbij gebruikten we een AI-tool, die het gesprek opnam, direct daarna omzette in een uitgebreid verslag. Die was circa 10 minuten na het gesprek beschikbaar en was inhoudelijk van goede kwaliteit.

De transcripts van de afzonderlijke gesprekken hebben we in aparte pdf's geplaatst. Vervolgens hebben we een uitgebreide prompt gemaakt in ChatGPT waarbij we vroegen om een verslag te maken van de gesprekken op basis van acht specifieke vragen. Bij twee cruciale vragen vroegen we om een uitgebreid verslag. Gemiddeld waren die verslagen 3 A4- pagina's groot.

Ondanks dat de gesprekken niet zo heel gestructureerd verliepen zijn de verslagen van die afdelingen qua opbouw identiek en geven daardoor een goed beeld van het werk van de afdelingen. Als basis voor AI-adviezen die we verstrekken.

Tools, die we hebben gebruikt zijn:

- Wave AI Note Taker  1 uur per maand is gratis. 5 uur per maand kost 10 dollar per maand en 20 dollar per maand ongelimiteerd.

Zowel de geluidsopname, als de transcriptie is apart te downloaden.

Werkt alleen op IOS (Iphone).


Alternatief is Fireflies.ai. Die kan wel op Android. Prijsstelling is vergelijkbaar. Is minder specifiek en breder toepasbaar.


De transcriptie is als pdf in te laden in ChatGPT, waarna met de juiste prompts een samenvatting gemaakt kan worden op basis van de gewenste structuur. Daarvoor is dan wel een betaalde versie van ChatGPT nodig. 

Daarnaast zijn er verschillende specifieke AI-tools om samenvattingen te maken van PDF's. 

PDF.ai is o.a. ook als Chrome extensie te gebruiken. Voor 10 dollar per maand kunt u maximaal 100 pdf's bevragen.