IN: Ongestructureerde data OUT: Gestructureerde info

Vi

May 02, 2024Door Viewture

De kracht van AI komt ook sterk naar voren om snel en goed ongestructureerde informatie om te zetten in gestructureerde informatie.

Via gerichte vragen aan de ongestructureerde informatie komt er op een gestructureerde manier snel antwoord. Dat zorgt voor een enorme tijdsbesparing en een grote kwaliteitsverbetering.

Deze video geeft daar een goede illustratie van. Via een vragenlijst is aan duizenden respondenten gevraagd op welke partij ze zouden stemmen als er nu verkiezingen zouden worden georganiseerd. Dan kiest men uit een voorgecodeerde lijst. Maar de volgende vraag "Waarom?" moet beantwoord worden door ingetypte tekst.

Per partij is er dus een groot aantal antwoorden. In de video wordt getoond welke antwoorden er zijn en hoe je dat dan kan aanvliegen.

Het voorbeeld betreft PvdA/GroenLinks stemmers die circa 2 maanden voor de Europese Parlementsverkiezingen zijn bevraagd.

chatsimple